در رفتگی یا شکستگی پا
در رفتگی یا شکستگی دست
در رفتگی یا شکستگی کمر
در رفتگی یا شکستگی لگن
Body Building

کلینیک شکستگی و در رفتگی

بهترین کلینیک تهران

بهترین کیلینیک تهران کلینیک شکستگی و در رفتگی

بیشتر بخوانید

تیم پزشکان

بهترین تیم پزشکان

Img

دکتر فرزاد مریخ بیات

 • متخصص ارتوپدی
 • جراحی مفاصل و استخوان
 • جراحی های فوق تخصصی شانه
Img

دکتر مجید محسنی کبیر

 • متخصص ارتوپدی
 • جراحی مفاصل و استخوان
 • جراحی فوق تخصصی زانو و کمر
Img

دکتر فرید نقشبندی

 • متخصص ارتوپدی
 • جراحی مفاصل و استخوان
 • جراحی فوق تخصصی پا و کمر
Img

دکتر علی صمد پور

 • متخصص ارتوپدی
 • جراحی مفاصل و استخوان
 • متخصص آسیب های ورزشی
Img

دکتر احمد رضا میربلوک

 • متخصص ارتوپدی
 • جراحی مفاصل و استخوان
 • متخصص آسیب های پا و لگن